Inżynieria zarządzania

Program kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA obejmuje niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz gruntowną wiedzę inżynierską i umiejętności menedżerskie. Zdobyte kompetencje techniczno-handlowe umożliwiają profesjonalne działanie na styku klient-przedsiębiorstwo, a zwłaszcza klient-przedsiębiorstwo wytwórcze. Kluczową umiejętnością absolwentów tych studiów jest zdolność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi, operacyjna znajomość systemów informatycznych oraz biegła znajomość języka obcego.

Inżynieria biomedyczna

Jeśli interesuje Cię wykorzystanie techniki w medycynie, to ten kierunek jest dla Ciebie!
W trakcie studiów na INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ nauczysz się patrzeć na ciało człowieka i wszystkie zjawiska z nim związane oczami inżyniera. Są to elitarne studia wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.

Elektronika i telekomunikacja

Studia na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA uczynią z Ciebie specjalistę dla szeroko rozumianej gospodarki opartej na wiedzy, szczególnie w zakresie technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT), łączących w sobie wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu elektroniki, telekomunikacji, jak i informatyki.

Automatyka i robotyka/Automatic Control and Robotics

Studia inżynierskie 7-semestralne. Absolwent posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie: eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych; modelowania, programowania i obsługi przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych; projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki. Umiejętności praktyczne rozwija się poprzez dostęp do bogato wyposażonego zaplecza laboratoryjnego.