Centrum Transferu Technologii
Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej jest ogólnouczelnianą jednostką powołaną w celu komercjalizacji bezpośredniej, polegającej przede wszystkim na realizacji działań zmierzających do licencjonowania i przenoszenia praw do wyników działalności naukowej pracowników Politechniki Poznańskiej.

Jednostka została utworzona 28 października 2009 roku Uchwałą nr 63 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej.

CTT PP jest członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii - PACTT.