Inżynieria bezpieczeństwa i jakości

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI specjalność BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: Na tej specjalności problematykę bezpieczeństwa podejmuje się przez pryzmat działalności prewencyjnej, której celem jest przygotowanie organizacji na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe oraz pomoc w doborze i opracowaniu metod postępowania na wszystkich etapach zarządzania kryzysowego. 

Inżynieria bezpieczeństwa i jakości

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA specjalność BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: Na tej specjalności problematykę bezpieczeństwa podejmuje się przez pryzmat działalności prewencyjnej, której celem jest przygotowanie organizacji na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe oraz pomoc w doborze i opracowaniu metod postępowania na wszystkich etapach zarządzania kryzysowego.

Energetyka jądrowa

Jeżeli chcesz otrzymać kompleksową wiedzę w zakresie zaawansowanych technologii i najnowszych osiągnięć w dziedzinie energetyki jądrowej kierunek ENERGETYKA JĄDROWA jest właśnie dla Ciebie! Na tym kierunku otrzymasz gruntowną wiedzę w zakresie promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej, fizyki reaktorów jądrowych, budowy, wyposażenia, eksploatacji i bezpieczeństwa oraz modelowania i symulacji reaktorów jądrowych, a także odpadów promieniotwórczych i ich zabezpieczania.

Elektromobilność

ELEKTROMOBILNOŚĆ jest kierunkiem interdyscyplinarnym łączącym elementy elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki oraz mechaniki. Profil kształcenia dotyczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym pojazdów transportu publicznego i indywidualnego oraz układów trakcyjnych związanych z tramwajami, koleją i metrem. Tematyka zajęć obejmuje m. in.

Zielona energia/Green Energy

Kierunek ZIELONA ENERGIA został stworzony z myślą o studentach, którzy chcą uzyskać wykształcenie inżynierskie odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju oraz rosnącej roli problemów związanych z ekologiczną produkcją, przesyłem, dystrybucją i użytkowaniem energii. Kształcenie absolwenta opiera się na wiedzy technicznej z zakresu elektroenergetyki, techniki cieplnej, ekonomii i inżynierii środowiska. Studia magisterskie  trwają trzy semestry, począwszy od lutego każdego roku.

Transport

Jeśli jesteś zainteresowany współczesnymi zagadnieniami logistycznymi, ochroną środowiska, infrastrukturą to wybierz kierunek TRANSPORT.

Kończąc te studia będziesz przygotowany do współpracy w branży transportowej na różnych stanowiskach a jednocześnie do wyzwań i zwiększania swoich kompetencji. Podczas studiów kładziony jest szczególny nacisk na procesy transportowe w ruchu drogowym i szynowym, elektromobilność oraz projekty infrastrukturalne.

SPECJALNOŚCI: