Wyjazdy krótkoterminowe

W nowej edycji programu Erasmus+, oprócz dotychczasowych typów mobilności studenci oraz doktoranci mogą realizować:

- krótkoterminowe wyjazdy na studia,
- mieszane kursy intensywne (tzw. BIP – Blended Intensive Programmes),
- krótkoterminowe wyjazdy na praktykę.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej PP: e-mail: outgoing@put.poznan.pl tel.: 61 665 35 43.